Όροι ενοικίασης

Προσφέρουμε:

 • Καινούργια αυτοκίνητα / τελευταία μοντέλα
 • Δωρεάν παραλαβή/παράδοση από/προς αεροδρόμιο και ξενοδοχεία
 • 24 ώρες οδική βοήθεια σε όλο το νησί
 • Σχάρες οροφής, οδικοί χάρτες, παιδικά καθίσματα

Γενικοί όροι και πληροφορίες

 • Ηλικία οδηγού: Τουλάχιστον 23 ετών
 • Η άδεια του οδηγού να είναι ελληνική ή διεθνής και να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας χρόνος από την έκδοσή της
 • Φόροι: Περιλαμβάνεται φόρος 23%
 • Βενζίνη: Ο ενοικιαστής πληρώνει για τη βενζίνη που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ενοικίασης
 • Πρόστιμα: Κλήσεις και επακόλουθες διοικητικές κυρώσεις που απορρέουν για τις τροχαίες παραβάσεις κατά την περίοδο ενοικίασης βαραίνουν τους ενοικιαστές

Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών

 • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη: για το αυτοκίνητο, κάτω από το αυτοκίνητο, τα ελαστικά, προστασία πυρός και κλοπής
 • Προσωπική ασφάλεια ατυχήματος: Ιδιωτική ασφάλιση για τον οδηγό και όλους τους επιβάτες, εκτός εάν ο οδηγός είναι μεθυσμένος ή έχει παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.